m d d PRESENTS

Grandfather Clock by Maarten Baas 2015
https://vimeo.com/157272383


COLLECTIONCAMPUS

CollectionCampus is een full service format waarin alle collectiegerelateerde functies zijn ondergebracht, waarmee kunstcollecties worden bewaard en onderhouden. Modulaire units met geconditioneerde depotruimten, viewing rooms, expeditie, quarantaine, kantoren, restauratiefaciliteit, etc. Een multifunctionele samenstelling van besloten en openbare functies die een betekenisvolle ervaring bieden aan professionele gebruikers en -met name- het publiek.


COLLECTIEMANAGEMENT

m d d biedt een complete service op het gebied van collectiemanagement en kunstadvies voor bedrijven, musea, overheidsinstellingen en particulieren in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Wij bieden een integrale collectiebenadering met de relevante meerwaarden: efficiënt, adequaat en kosteneffectief.


ERVARING

Professionals van m d d zijn deskundig in elk aspect van het opbouwen, beheren en presenteren van een kunstcollectie. m d d neemt desgewenst de volledige zorg rondom een verzameling uit handen. Deze innovatieve op maat gesneden service is voor een collectie-eigenaar of collectiebeheerder overzichtelijk, efficiënt en kostenbesparend. Op basis van langdurige en intensieve ervaring heeft m d d een organisatievorm ontwikkeld die voorziet in het volledig en hoogwaardig zorg dragen voor elk relevant detail van de kunstcollectie


DEN HAAG

De m d d organisatie houdt kantoor in Den Haag en is samengesteld uit een internationaal team van specialisten. Van kunstadviseurs voor de opbouw of uitbreiding van de collectie, en gecertificeerde kunsttaxateurs voor de waardeschatting der items, tot gelicenseerde kunsttransporteurs, kunsthistorici voor de wetenschappelijke duiding van de werken, etcetera. Of het nu een museum met een dynamisch expositieprogramma betreft, een bedrijf of gemeente met een actief kunstbeleid of een particulier met een bescheiden verzameling, m d d levert op de collectie gebaseerde tailormade services.


MODULAIR TOTAALCONCEPT

m d d biedt modulair opgebouwd, full service kunstadvies en collectiemanagement. Diensten die fasegewijs geïmplementeerd worden. Ondergebracht in vier departments: Arts, Facilities, Centers, Associates, gekenmerkt door de combinatie van specialistische en adequate services en innovaties met aantoonbare bedrijfseconomische voordelen.

 


m d d : ARTS

Kenmerk van m d d : arts is het bieden van toegevoegde waarde aan verzamelaars en kunstenaars in alle denkbare inhoudelijke en organisatorische facetten. Collecties en projecten worden inhoudelijk geadviseerd. m d d ontwikkelt onderscheidende zakelijke modellen, zowel bij het opbouwen van een collectie of juist bij het ontzamelen. Monumentale opdrachten worden geïnitieerd en georganiseerd, en binnen- en buitenlandse kunstenaars en collecties gerepresenteerd. m d d is betrokken bij de ontwikkeling van vernieuwende exploitatiemodellen voor zowel musea als kunstenaars.


m d d : FACILITIES

m d d hanteert internationaal vastgelegde kunsthistorische codes welke met name door musea worden gehanteerd. Op vier niveaus voor individuele kunstwerken zijn deze codes, in facilitair opzicht, vertaald. Door het consequent toepassen van deze vier niveaus wordt de meest adequate zorg per kunstwerk gegarandeerd, op efficiënte en kosteneffectieve wijze uitgevoerd. Voor collectie-eigenaren en collectieprofessionals fungeert m d d als een aantrekkelijke partner, want sterk inhoudelijk, zakelijk betrouwbaar en organisatorisch efficiënt.


m d d : CENTERS

m d d is initiatiefnemer van het CollectieCampus concept waarin alle denkbare collectiegerelateerde functies worden ondergebracht. Kenmerkend is het modulaire karakter, in contrast met een traditioneel collectiecentrum. Voorts zijn grote voorinvesteringen niet noodzakelijk. Voorts zijn de modulaire units -waar dan ook- snel inzetbaar. De units bestaan onder meer uit geconditioneerde depotruimten maar bieden tevens functies als viewing room, expeditiefaciliteit, quarantaineruimte, kantoren, multifunctionele ruimten en restauratiefaciliteiten.


m d d : ASSOCIATES

Professioneel kunstadvies en collectiemanagement zijn specialismen waarvoor een absolute adviesonafhankelijkheid van belang is. Zoals juridisch advies, taxaties en verzekeringen. Andere relevante specialisaties zoals interim functies, funding, collectiegerelateerde administraties, marketing en communicatie en culturele projectontwikkeling vergen samenwerking met externe partijen. Met een scala van deze partners heeft m d d een gespecialiseerde desk ontwikkeld om concrete meerwaarde te bieden aan particuliere en professionele verzamelaars en kunstenaars.