modulair totaalconcept

m d d biedt modulair opgebouwd, full service, kunstadvies en collectiemanagement diensten welke fasegewijs geïmplementeerd worden. Ondergebracht in een viertal departments worden ze gekenmerkt door de combinatie van specialistische en adequate services en innovaties met aantoonbare bedrijfseconomische voordelen.

De professionals van m d d zijn deskundig in elk aspect van het opbouwen, beheren en presenteren van een kunstcollectie. m d d neemt desgewenst de volledige zorg rondom een verzameling uit handen. Deze innovatieve, op maat gesneden service is voor een collectie-eigenaar of verantwoordelijke overzichtelijk, efficiënt en kostenbesparend.
 Op basis van langdurige en intensieve ervaring heeft m d d een organisatievorm ontwikkeld die voorziet in het volledig en adequaat zorg dragen voor alle aspecten die bij een kunstcollectie komen kijken.

m d d : arts

Het bieden van toegevoegde waarde aan verzamelaars en kunstenaars, in alle denkbare inhoudelijke en organisatorische facetten, is het kenmerk van m d d : arts. Collecties of projecten worden inhoudelijk geadviseerd. m d d ontwikkelt verschillende zakelijke modellen, zowel bij het opbouwen van een collectie of juist bij het ontzamelen. Monumentale opdrachten worden geïnitieerd en georganiseerd, en binnen- en buitenlandse kunstenaars en collecties gerepresenteerd. m d d is betrokken bij de ontwikkeling van vernieuwende exploitatiemodellen voor zowel musea als kunstenaars.

m d d : facilities

m d d hanteert internationaal vastgelegde kunsthistorische codes welke met name door musea worden gehanteerd. Op vier niveaus voor individuele kunstwerken zijn deze codes, in facilitair opzicht, vertaald. Door het consequent toepassen van deze vier niveaus wordt de meest adequate zorg per kunstwerk gegarandeerd, terwijl dit op efficiënte en kosteneffectieve wijze wordt uitgevoerd. Voor collectie-eigenaren en collectieprofessionals fungeert m d d als een inhoudelijk sterke, betrouwbare, efficiënte, kosteneffectieve en aantrekkelijke partner.

m d d biedt een complete service op het gebied van kunstadvies en collectiemanagement aan bedrijven, musea, overheidsinstellingen en particulieren in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Wij bieden een integrale collectiebenadering met de relevante meerwaarden: efficiënt, adequaat en kosteneffectief.

m d d : centers

m d d is initiatiefnemer van het CollectieCampus concept waarin alle denkbare collectiegerelateerde functies worden ondergebracht. Kenmerkend is het modulaire karakter, in contrast met een traditioneel collectiecentrum. Voorts zijn geen grote voorinvesteringen noodzakelijk en zijn de modulaire units waar dan ook snel inzetbaar. De units bestaan onder meer uit geconditioneerde depotruimten maar bieden tevens functies als een viewing room, een expeditiefaciliteit, quarantaineruimte, kantoren, multifunctionele ruimten en restauratiefaciliteiten.

m d d : associates

Zwaarwegende aspecten van professioneel kunstadvies en collectiemanagement zijn specialismen waar een absolute onafhankelijkheid van belang zijn. Zoals juridisch advies, taxaties en verzekeringen. Andere voorkomende specialisaties zoals interim functies, funding, collectiegerelateerde administraties, marketing en communicatie en culturele projectontwikkeling zijn dusdanig dat samenwerken met externe partijen het meest adequate model oplevert. Met een scala van deze partners heeft m d d een gespecialiseerde desk ontwikkeld om een duidelijke meerwaarde te bieden aan particuliere en professionele verzamelaars en kunstenaars.

contact

Postbus 13364
2501 EJ Den Haag
+31 85 0027581
mail@mddarts.nl